top of page

Wienik Everts

Japanoloog/taaldocent Japans. Betrokken bij lokale bewonersinitiatieven maar ook zelfstandig actief in de verbetering van de beleving van de openbare ruimte. Composteert met wormen. Thuis en op straat.

Expertise

Wormencomposteren, ​buurtcomposteren, motivatie, publiek spreken, percolaat, verspreiding van ideeen-goed, sociale aspecten.

Gelieerd aan

• Bewonersinitiatief Frans Halsstraat Groen / Moestuintjes, bankjes en fietsparkeren.

• Buurtcomposteren Frans Hals

Stad

Amsterdam 

bottom of page