top of page

Oproep

In het Compostgilde ligt de vraag naar een (betere) samenwerking met gemeentes, zeker als je iets wilt in de openbare ruimte of in de buurt. Als je een buurtcompost-initiatief wilt starten, is het fijn als je gemeente een enthousiaste samenwerkingspartner is. Nu liggen gemeentes vaak dwars, en dat is vaak uit onwetendheid of een gebrek aan zicht op de consequenties. (goede uitzonderingen daargelaten natuurlijk!) Rijkswaterstaat wil dit knelpunt graag oplossen en maakt een overzicht van de juridische consequenties van buurtcompost, zoals een omgevingsvergunning. Estella Franssen maakt samen met Rijkswaterstaat een voorzet voor een handreiking voor gemeentes, waarmee buurtcomposteerders hun gemeente kunnen informeren en wellicht de leeuwen en beren van de weg kunnen jagen.

Heb jij al ervaring met je gemeente? Als je daar niet verder komt - wat waren hun bezwaren? Geef het door , dan kunnen we die tackelen en meenemen in het overzicht. Graag vóór 15 oktober.


Recent Posts
Volg ons op Twitter
  • Twitter Basic Square
bottom of page