top of page

Buurtcomposteren voor gemeentes

Een gezonde bodem bevat wel 10 % organische stof. Door industriële landbouw en verstoring van ecologische processen is de bodem verarmd geraakt, en bevat gemiddeld nog maar 4 % organische stof. Het resultaat daarvan: verminderde bodemvruchtbaarheid, verminderd water vasthoudend vermogen, verminderd waterdoorlatend vermogen.

 

Reden genoeg voor de Verenigde Naties om 2015 uit te roepen tot het internationale Jaar van de Bodem. In dat jaar is er wereldwijd veel aandacht geweest voor het belang van een gezonde bodem. Nu is het aan overheden, bedrijven en burgers om de handschoen op te pakken! Als gemeente kunt u méér doen dan het ophalen en centraal composteren van GFT.


GFT is de enige fractie in het restafval die de potentie heeft om low-tech, low-budget en low-cost, door burgers zelf verwerkt te worden. bovendien levert het een nieuwe grondstof op waar ook op lokale schaal veel behoefte aan is: vruchtbare compost. 

Waarom buurtcomposteren interessant is voor uw gemeente

Milieu voordelen

De hoeveelheid restafval wordt flink gereduceerd, evenals de CO2-uitstoot die met verbranding gepaard gaat. Er worden vele transportkilometers beperkt.

Stadsvergroening

Buurtcompostering levert een impuls voor lokale groene projecten, die flink in de belangstelling staan: schooltuinen, buurtmoestuinen, stadslandbouwprojecten, en vergroenen van privétuinen.

Sociale cohesie

Buurtcomposteren bevordert sociale cohesie. Rondom buurtcompostprojecten ontstaan nieuwe relaties en contacten. 

Vergroten draagvlak gescheiden inzameling
Buurtcomposteren heeft een veel bredere uitstraling binnen uw gemeente: een groep actieve buurtbewoners met een buurtcompostwerf communiceert effectief naar een veel grotere groep burgers, dat GFT een waardevolle grondstof is en dat kan een flinke impuls geven aan het draagvlak voor afvalscheiden in uw gemeente. Ook van andere afvalstromen.


Inmiddels is er een start gemaakt, veelal door burgers, tot het lokaal verwerken van GFT uit huishoudens. Een lijst met projecten vindt u hier.

Meer weten over wat buurtcomposteren voor uw gemeente kan betekenen?

U kunt rechtstreeks advies inwinnen bij diverse professionals van het Compostgilde die ervaring hebben met het opzetten van buurtcompost projecten.
 

Hou de nieuwsbrief in de gaten. Daarin worden bijeenkomsten, cases en informatie over buurtcomposteren gedeeld. 

Voorbeeld: inzameling met Bokashi emmers

In Deventer is in 2009, dus nog vóór de invoering van Diftar, een onderzoek uitgevoerd onder huishoudens in hoog- en laagbouw, naar een inzamelinstrument voor de GF-fractie in combinatie met een ophaaldienst. De resultaten waren veelbelovend, vooral over de inzameling binnenshuis, die zonder overlast verliep. 

Op basis hiervan is een haalbaarheidsonderzoek opgezet en uitgevoerd naar kleinschalige, lokale inzameling en verwerking van GFT. De focus van dat onderzoek lag op de economische, juridische en organisatorische aspecten van de verwerking van GFT op lokaal niveau, met een centrale en cruciale rol voor burgers. Een samenvatting vindt u hier.

Projectleider: Estella Franssen

Voorbeeld: Buurt wormenbak

In Amsterdam staan in meerdere wijken buurt-wormenbakken. Hier kunnen omwonenden, na een korte instructie en overhandiging van de sleutel, hun keukenafval kwijt.

De projecten zijn populair: voor sommige bakken is er zelfs een wachtlijst. Sinds 2016 staat in Amsterdam Oost de eerste ondergrondse wormenbak. 

Projectleider: Peter Jan Brouwer

Wat iedereen moet weten over de inzameling van GFT
• Restafval in Nederland bevat gemiddeld 38 % organisch materiaal.

• Organisch materiaal in restafval bestaat grotendeels uit de fractie GF, oftewel keukenafval.
• Restafval wordt verbrand in de afvalverbrandingsinstallatie.
• Organisch afval bestaat voor een groot deel uit koolstofverbindingen, dus het verbranden van GFT levert CO2 uitstoot op.
• Keukenafval bevat veel vocht, wat eerst moet verdampen. Dat kost extra aardgas. Dus: extra CO2-uitstoot.
• Grootschalige aparte inzameling van GFT met ondersteunende communicatiemiddelen levert te weinig op (nog steeds 38 % GFT!).

Voorbeeld: Compostbakkers

In de regio Den Haag/Leiden verzorgen de Compostbakkers training en  begeleiding bij het opzetten van buurtcompostbakken. 

De Compostbakkers trainen vrijwilligers van bijvoorbeeld buurttuinen, en zorgen voor de plaatsing van de bakken. 

Projectleider: Jan Morsch

bottom of page